Nationaal Park

Nationaal Park

Nationaal Park

De Sallandse Heuvelrug tussen Hellendoorn en Holten is een gebied met on-Nederlandse vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. In een ver verleden vormden schuivend ijs, smeltwater en stuivend zand het landschap. Ook de mens heeft er zijn sporen nagelaten, waarvan de oudste dateren van vijfduizend jaar geleden.

De huidige aanblik van het gebied is vooral in de laatste eeuwen ontstaan. Zandverstuivingen, veroorzaakt door overbegrazing van heidevelden, werden begin vorige eeuw beteugeld door het aanplanten van bos. Maar ook vandaag drukt de mens nog een stempel op het gebied. Nu met als doel het landschap en de planten- en dierenwereld te behouden.

De heide

Heidevelden zijn oude cultuurlandschappen met grote natuurwaarden. Het grootste deel van de Sallandse Heuvelrug ligt hoog en droog. Doordat de bodem voornamelijk uit zand bestaat, groeien er plantensoorten die bestand zijn tegen een voedselarm en droog milieu.

Voedingsstoffen in het regenwater veroorzaken vergrassing, waarbij het pijpenstrootje de heide geleidelijk verdringt. Zonder een actief beheer van begrazen en plaggen zouden de lager gelegen heidevelden daarom geleidelijk spontaan veranderen in bos.

Het korhoender

Korhoenders zijn standvogels, dat wil zeggen dat ze het gehele jaar aanwezig zijn. Ze hebben voorkeur voor vochtige hoogvenen en heidevelden met enkele bomen.

Verder zoeken de dieren ook graag voedsel in het cultuurland, vlak bij de broedgebieden. Een volwassen korhoen eet vooral plantaardig voedsel. Tot ver in de winter doen ze zich te goed aan de vossebessen die in grote hoeveelheden op de Sallandse Heuvelrug te vinden zijn.

Maar kuikens zijn in het begin van hun levensfase afhankelijk van het aanbod van dierlijk voedsel, zoals insecten(larven) en spinnen. De Nederlandse korhoenders behoren tot een speciale ondersoort brittanicus.

Dit zijn de oorspronkelijke korhoenders van Noordwest-Europa. De jaarlijkse balts is spectaculair.